İş bu köşe yazısı, herhangi bir ırkı-dini-siyasi görüşü karalama amacıyla kaleme alınmamıştır. Tamamı şahsi görüşlerden oluşup daima eleştiriye ve tartışmaya açıktır.

Gelişen teknoloji, internet, sosyal medya ile kurumsal kimlik çok elzem bir noktaya gelmiştir. Haklı olarak gerçek ve tüzel kişiler yani şahıslar ve şirketler kurumsal bir yapı ve kurumsal bir kimlik tanımlama ihtiyacı duymaktadır. 

Kurumsal Kimlik Nedir ?

Gerçek veya tüzel kişinin yani şahıs veya şirketlerin pazarlamadaki dış ve görünen yüzüdür. Şahıs veya şirketlerin kendini ifade etme, tanımlama ve yansıtma şeklidir.

Kurumsal Kimlik Neden Önemlidir ?

Kurumsal kimliğe sahip olmayan şahıs veya şirketler basit, sıradan, pazarlama ve satış verisi düşük olanlardır. İlerleyen çağ ve gelişen teknoloji ile birlikte hayatımıza internet ve sosyal medya girdi. Tabi bu gelişmelerle birlikte şahıs veya şirketler pazarlama ve satış gücünü artırmak ve ağını genişletmek için kurumsal kimlik yapısına ihtiyaç duydular. Kurumsal kimlik gelişime açık şahıs veya şirketler için zorunlu bir hale büründü.

Kurumsal Kimlik Yapılanmasında Avukat Faktörü

Şahıs veya şirketler kurumsal kimlik yapılanmasına girmeden evvel öncelikle avukatlarıyla görüşmesi gerekmektedir. Nitekim, şahıs veya şirketin kurumsal kimlik yapılanmasına girerken bir avukat yardımından faydalanmaması bir çok sıkıntıyı da beraberinde getirir. Şöyle ki;

·         Kurumsal kimlik yapılanmasında dikkat edilecek hukuki mevzuat ve danışmanlık

·         Kurumsal kimlik yapılanmasında sözleşme ve anlaşmaların hazırlanması

·         Kurumsal kimlik yapılanmasında işçi-işveren ilişkisinden doğacak sorunlar

·         Kurumsal kimlik yapılanmasında hukuki bir yüze sahip olunması gerekliliği

·         Karşılaşılabilecek hukuki sorunlarda önceden hukuki tedbir alınması

Vb. birçok etken sebebiyle kurumsal kimlik yapılanmasından evvel, kurumsal kimlik yapılanması sırasında ve kurumsal kimlik alındıktan sonra avukat çok önemli bir konumda bulunmaktadır.

Son Söz

Kurumsal kimlik yapılanmasına girmeden evvel avukatınızla görüşmeniz, avukatınızla birlikte hareket etmeniz ve kurumsal kimlik alındığında hukuki bir yüzünüzün olması elzemdir.